Καί οἱ ἐγκληματίες ἐλεύθεροι στήν κοινωνία καί τό τσιπάρισμα ἐξαπλώνεται (μέ φαινομενικά «εὔλογο» πρόσχημα κάθε φορά) σέ κάθε κοινωνική ὁμάδα, προκειμένου νά «μυηθοῦν» ἅπαντες στήν ἀπόλυτη δικτατορία τῆς ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης, ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει...