«Το δεύτερο τμήμα της ΣΤ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας, συμμετέχει στα προγράμματα του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με ένα σενάριο για τη δημοτική παράδοση. Τίτλος του σεναρίου είναι «Τώρα...