Όταν η βία και η επιθετικότητα ως εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς συναρθρώνονται με την πολυεπίπεδη κρίση της εποχής μας, οικονομική, πολιτισμική, ηθική, πολιτική, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα, το οποίο θα ήταν αδύνατο να μην...