Μετά την άμεση και ξεκάθαρη δημοσιοποιηθείσα βούληση της Κυβέρνησης για κήρυξη της Αιγιάλειας ως «σεισμόπληκτης»,όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των πραγματικών ζημιών από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου,κατόπιν ομόφωνου αιτήματος του Δημοτικού της Συμβουλίου που...