Την πολιτική της διακήρυξη δημοσιεύει σήμερα παράταξη «Ανυπότακτη Πολιτεία» με επικεφαλής τον Χρήστο Πατούχα, η οποία κατεβαίνει οριστικά αυτόνομα στις εκλογές, καθώς το εγχείρημα των συζητήσεων για τη συνεργασία με τη Ρ.Α.Π. δεν πέτυχε....