Το Β1 στάδιο της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΓΠ .Σ.)/Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α Π.), Δημοτικής Ενότητας Βραχναιΐκων, Ν. Αχαΐας» βρίσκεται στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης. Η ανωτέρω μελέτη είναι αναρτημένη στην...