ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

Μεταφορά του Αρχείου της πρώην Πολεοδομίας στο κτίριο δίπλα στο ΚΕΠ, εντός του παλιού λιμανιού

Από την Αντιδημαρχία Πολεοδομικού Σχεδιασμού Περιβάλλοντος και Δόμησης ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με την μεταφορά του Αρχείου της τέως Πολεοδομίας, από το κτίριο του Τμήματος Αδειών και Ελέγχου Δόμησης στην οδό Αρέθα, και το...

Ένσταση στην Πολεοδομία Πατρών για το λουκέτο στο βοηθητικό γυμναστήριο του «Τόφαλος»

Ένσταση στην Πολεοδομία και επανέλεγχος της κατασκευής από συμβουλευτική ομάδα είναι οι πρώτες ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Συντονιστική Επιτροπή των Σωματείου που χρησιμοποιούν το βοηθητικό του «Δ. Τόφαλος», προκειμένου να βρεθεί λύση...