Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 25η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. για την 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:...