Στην πρόταση της για τοποθέτηση πλωτών προβλητών στα νησιά που δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, προκειμένου να υποδέχονται μεγάλα κρουαζιερόπλοια επανέρχεται Νορβηγική εταιρεία. Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι άλλα νησιά του Ιονίου έχουν...