Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει να … «πληρώσει τη νύφη», ακόμα και αν την εγκαταλείψει οριστικά στις σκάλες της εκκλησίας. Η Δικαιοσύνη έκρινε ότι η τηλεφωνική ματαίωση κυριολεκτικά «στο παρά πέντε», καθώς και η...