Επιχείρηση επισιτισμού που δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο της Κρήτης ζήτησε από τους υπαλλήλους της να υπογράψουν και να παραδώσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να πληρώνονται κάθε τρεις μήνες λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει, σύμφωνα...