Τη συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στην πιλοτική εφαρμογή του έργου “ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ – PAY AS YOU THROW (payt) ΠΟΠ” αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας σε πρόσφατη συνεδρίασή του. Όπως ανέφερε στην εισήγησή...