Ο πληθυσμός της γης μεταβάλλεται συνεχώς και ο διαδραστικός χάρτης που ακολουθεί δείχνει πώς αυξήθηκε τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια. Στον χάρτη από το worldpopulationhistory.org η κάθε κουκίδα αντιπροσωπεύει ένα εκατομμύριο κατοίκους.