Της Φυτούλας Μωυσέως Το να προσφέρεις σε κάνει σωστό άνθρωπο. Η ανιδιοτελής αγάπη προς το συνάνθρωπο μας είναι πολύ σημαντική και ο Εθελοντικός Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος «Ευ Ζω», μας δείχνει το δρόμο προς αυτή την...