Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί  οι εκδηλώσεις για τη δεκαετηρίδα της Γέφυρας θα κλείσουν με μία εξεχόντως συμβολική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, θα αποτεθεί στη μαρμάρινη πυραμίδα με τα ονόματα των οικοδομησάντων τη...