Αντιμέτωποι με νέες υποχρεώσεις είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς επήλθαν αλλαγές στα πιστοποιητικά ενεργειακής επίδοσης. Σε σχέση με τις κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά...