Ερωτευμένος εμφανίζεται σε μία από τις επιστολές που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος ζητάει από αρχηγικό έγκλειστο μέλος των «Πυρηνών της Φωτιάς» να μεσολαβήσει προκειμένου να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την...