Λίγες μόλις ώρες απομένουν για να ξεκινήσει και στην περιοχή το «Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο», η κατάθεση, δηλαδή, του πολιτικού αφηγήματος της Κυβέρνησης, σχετικά με τη μετεξέλιξη του οικονομικού -και, συνεπακόλουθα, του εργασιακού- περιβάλλοντος της...