Από την Αντιδημαρχία Πολεοδομικού Σχεδιασμού Περιβάλλοντος και Δόμησης ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με την μεταφορά του Αρχείου της τέως Πολεοδομίας, από το κτίριο του Τμήματος Αδειών και Ελέγχου Δόμησης στην οδό Αρέθα, και το...