Για μία ακόμη φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει την αναμετάδοση των αποτελεσμάτων και σε αυτή την εκλογική διαδικασία, την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιανουαρίου με τη χρήση του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και για τις...