Σήμερα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Απονεμήθηκε στόν Ιωάννη Χαλιανδρό το Μετάλλιο Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας, για έξοχη πράξη ανδραγαθίας που έλαβε χώρα στην Κάτω Αχαΐα, την 29-12-2009 κατά την οποία, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, εξέθεσε την...