Εκδόθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ο οριστικός πίνακας με τα ονόματα των 1.043 διοριστέων σε θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για...