Μετά τις Στρατιωτικές Σχολές και για τις Αστυνομικές Σχολές όπως και για τη Σχολή Ανθυποπυραγών κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα ευεργέτημα που θεσπίζουν οι διατάξεις του νόμου 1481/1984 υπέρ των τέκνων πολυτέκνων κατά την εισαγωγή τους...