Αναθέτουμε στον υπάλληλο του Δήμου Λατσίνογλου Αθανάσιο του Ιωάννη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, για διάστημα μιας (1) ημέρας (4/7/2016), την εργασία της συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατά...