Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην προσπάθεια που γίνεται για την κατά το δυνατόν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες...