ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ… Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στον Διακανονισμό για τον Έλεγχο Εξαγωγής Συμβατικών Όπλων, Εμπορευμάτων και Τεχνολογιών Διπλής Χρήσεως το 2003. Ωστόσο, η ένταξη της χώρας μας στον...