Στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην Πλατεία Τριών Συμμάχων μπροστά στο άνθινο ρολόι, γυρίστηκε το διαφημιστικό σποτ, γνωστής τηλεφωνικής εταιρείας πληροφοριών. Σε αυτό πρωταγωνιστεί ο «ξεχασιάρης» παρουσιαστής – τραγουδιστής Γιώργος Λιανός που αναζητώντας τρόπο για πάει...