Σημαντική βελτίωση του λεγομένου Συντελεστή Γεωγραφικής Επιστροφής για την ελληνική συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), πέτυχε η χώρα μας. Αυτό πρακτικά «μεταφράζεται» στην εξασφάλιση περισσότερων συμβολαίων για τις ελληνικές εταιρείες και ερευνητικούς φορείς...