ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

Στο «OpenAire2020» το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε, μαζί με τα υπόλοιπα ελληνικά ΑΕΙ στην διαδικτυακή πύλη του προγράμματος «OpenAire2020». Το OpenAire2020 προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης, διαχείρισης, ανάλυσης και παροχής μεταδεδομένων που προέρχονται από επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποσκοπεί στην...

«Συνηγόρος της Αγοράς»: Έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης

Την ηλεκτρονική λειτουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη Αgora του υπουργείου Εξωτερικών www .agora.mfa.gr) ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, «καθιστώντας πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία της...