Διαγραφή οφειλής ύψους 1.022 ευρώ από ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση ύδατος σε εξοχική κατοικία πέτυχε ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας μετά από διαμεσολάβηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».