Η Πάτρα μία από τις 8 ευρωπαϊκές πόλεις που θα αποκτησει πιλοτικό δικτυο 5G Γκίγκαμπιτ Η Πάτρα μαζί με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιλέχτηκαν για να φιλοξενήσουν πρώτες το πιλοτικό δίκτυο 5G. Στόχος είναι...