Αλλάζει το προφίλ και οι προδιαγραφές των προγραμμάτων που πωλούν οι ασφαλιστικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του νέου εποπτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται με το την εφαρμογή του Solvency II, όπως εκτιμά ο σύνδεσμος...