«Προσπάθησα να παρακολουθήσω τα λεχθέντα…Ίσως το λύκειο που παρακολούθησα δεν ήταν τόσο καλό ή τα σύχρονα ελληνικά έχουν αλλάξει αρκετά από τα αρχαία» είπε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών...