Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων καλείται στη σημερινή συνεδρίαση να αποφασίσει μεταξύ άλλως και για το Παρακάτω θέμα: ¨Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00€ με ΦΠΑ, για την προμήθεια της ταινίας που παρουσιάζει την πορεία...