Από τις 30 Οκτωβρίου 2015, το ΣΔΟΕ θα υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να ενισχυθεί ο ενιαίος χαρακτήρας και η ανεξαρτησία του φορολοελεγκτικού μηχανισμού. Πρόκειται για διάταξη που περιλαμβάνεται στο...