Αλλά έτσι είναι όταν κυκλοφορείς ελεύθερος και ωραίος ενώ έχεις συμβάλει τα μέγιστα για την προδοσία της πατρίδας σου… «Αριστερά στην κυβέρνηση δεν σημαίνει μόνο μια νέα κυβερνητική αντίληψη για την αναδιοργάνωση της κοινωνίας...