Από τον Δήμο Πατρέων γίνεται γνωστό το εξής: Προκειμένου η Επιτροπή Πατρών να προβεί στην προίκιση απόρων κοριτσιών που οι γονείς τους είναι γραμμένοι  στα Δημοτολόγια του Δήμου, καλεί τις ενδιαφερόμενες να υποβάλουν έως...