Με τη «βούλα» του Συμβουλίου της Επικρατείας κατεδαφίζονται άμεσα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε δάσος ή αναδασωτέα έκταση,  ανεξάρτητα εάν  αυτή η δασική έκταση είναι ιδιωτική ή δημόσια. Οι δικαστές του «Ε Τμήματος...