Ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι τόσο καθαρός όσο ήταν κάποτε - και σε πολλές περιπτώσεις, τα πράγματα χειροτερεύουν. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη από ερευνητές στο UC Berkeley, το νέφος σκοτώνει περίπου 4.000 άτομα...