Ευκαιρίες για σύνταξη με χαμηλά όρια ηλικίας και πριν από το 60ό έτος κρύβουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν και σε άλλα Ταμεία μισθωτών πέραν του Δημοσίου. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, όπως στα Ταμεία...