Περισσότερα από εκατό άτομα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή το φάσμα της ανεργίας και χρειάζονται περαιτέρω κατάρτιση ώστε να επανενταχθούν με πιο ευνοϊκούς όρους στην αγορά εργασίας, θα επωφεληθούν από την χθεσινή απόφαση του...