Υπέρ του εκσυγχρονισμού του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της δημιουργίας χρήσιμων εγκαταστάσεων τόσο για τον φορέα όσο και για ολόκληρη την περιοχή και ιδίως για τους πολίτες είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στη διάρκεια συνάντησης...