ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δ. Ελλάδα: Αρχίζει η διαβούλευση με Δήμους και ΦΟΔΣΑ για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης απορριμμάτων

Η διαδικασία για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ξεκινά άμεσα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τους Δήμους και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας καθώς και τους αρμόδιους...

Η Περιφέρεια ξεκινά τον διάλογο για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Στοιχεία - ΣΟΚ: 503 κιλλά σκουπίδια παράγει ετησίως κάθε Έλληνας και το 80% καταλήγει στις χωματερές!
Μετά την αδυναμία συγκρότησης ενός ενιαίου Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας ο οποίος είναι υπεύθυνος, βάσει νόμου, να εκπονεί και να υλοποιεί το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και την σχετική προς...

Δ. Ελλάδα: Στην Περιφέρεια ο σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων

Στοιχεία - ΣΟΚ: 503 κιλλά σκουπίδια παράγει ετησίως κάθε Έλληνας και το 80% καταλήγει στις χωματερές!
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανατίθεται, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γιώργου Διδασκάλου, η εκπόνηση και η υλοποίηση του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Η απόφαση ελήφθη λόγω της μη...