Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Ιουνίου στη Βενετία της Ιταλίας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια...