Την Πέμπτη, στις 11 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε στην Πάτρα η λειτουργία ενός νέου πρότυπου σχολείου Διεθνούς εκπαίδευσης. Ο υπεύθυνος φορέας είναι η Εκπαιδευτική Εταιρεία Πατρών τα στελέχη του οποίου έχουν μακρά παράδοση στα εκπαιδευτικά δρώμενα...