Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας, κατάφερε να εξαρθρώσει διεθνική εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διευκόλυνση της παράνομης εξόδου από τη χώρα μας, αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, με τελικό...