Τις θέσεις των αιρετών Περιφερειών για το νομοσχέδιο με τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» παρουσίασε, εκ μέρους της ΕΝ.Π.Ε., ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής...