Βάσει των κείμενων διατάξεων, μετά την διαθεσιμότητα των οδηγών των Νοσοκομείων και την κατάργηση του σχετικού τμήματος από τα Νοσοκομεία και ιδιαιτέρως μετά την απορρόφηση όλων αυτών των Οδηγών από το ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ...