Στο 0,8% έφτασε στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης (αριθμός διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης επί του συνόλου των θέσεων απασχόλησης) όταν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη...