Αναρτήθηκαν οι δικαιούχοι για τις παιδικές κατασκηνώσεις από τον ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι στην Δυτική Ελλάδα για τις δωρεάν διακοπές στις παιδικές κατασκηνώσεις

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων στο πλαίσιο του προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2014.

Οσοι δικαιούχοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση μπορούν να το κάνουν από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουνίου στις 12.00 το μεσημέρι.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ ενώ τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως τη συνοδεύουν, κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, Πέμπτη 5 Ιουνίου και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η αιτιολογία αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι «Μη προσκόμιση Δικαιολογητικών», οι δικαιούχοι οφείλουν απαραιτήτως εκτός από την ηλεκτρονική τους ένσταση να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, προκειμένου να εξετασθούν οι ενστάσεις τους.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για